The following are the Board Members:
Chairman Hiroyasu MATSUOKA
Vice-Chairman Shinichiro INOUE
Executive Director Junichi SAKOMOTO
Directors Shuichi NAGASAWA
Zuiho HAYASHI
   Yutaka YOSHIHARA
Tatsumi YODA
Yoshikuni MURATA
  Mitsuhiko OKURA
Fumio NAGASE
Yoshiki TERASHIMA
Yoshiro MASUMOTO
Secretaries Masatoshi NAKA
Hidehiko YASHIRO

Director/
Secretary General Teruaki SEKI


As of January 2017

copyright © FFIDAJ All Rights Reserved.